Đèn Pha LED Thông Dụng

  Đèn Pha LED Thông Dụng

  Đèn Pha LED Thông Dụng

  Đèn Pha LED Thông Dụng
  Đèn Pha LED Thông Dụng 50W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 50W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 50W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 50W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn pha LED 50W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED) với công suất 50W cùng quang thông 150Lm/w, cho khả năng hoạt động mạnh mẽ nhưng rất tiết kiệm điện năng

  Đèn Pha LED Thông Dụng 50W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 100W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 100W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 100W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 100W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn pha LED 100W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED) với công suất 100W cùng quang thông 150Lm/w, cho khả năng hoạt động mạnh mẽ nhưng rất tiết kiệm điện năng

  Đèn Pha LED Thông Dụng 100W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 200W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 200W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 200W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 200W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn pha LED 200W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED) với công suất 200W cùng quang thông 150Lm/w, cho khả năng hoạt động mạnh mẽ nhưng rất tiết kiệm điện năng

  Đèn Pha LED Thông Dụng 200W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 150W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 150W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 150W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 150W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn pha LED 150W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED) với công suất 150W cùng quang thông 150Lm/w, cho khả năng hoạt động mạnh mẽ nhưng rất tiết kiệm điện năng

  Đèn Pha LED Thông Dụng 150W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 400W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 400W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 400W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 400w

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn pha LED 400W sử dụng nguồn sáng LED công suất cao (High Power LED) với công suất 400W cùng quang thông 150Lm/w, cho khả năng hoạt động mạnh mẽ nhưng rất tiết kiệm điện năng

  Đèn Pha LED Thông Dụng 400W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 10W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 10W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 10W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 10W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha LED Thông Dụng 10W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 20W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 20W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 20W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 20W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha LED Thông Dụng 20W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 30W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 30W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 30W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 30W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha LED Thông Dụng 30W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 120W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 120W

  Mã sản phẩm: KSDX-1-2Y

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 120W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha LED Thông Dụng 120W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 120W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 120W

  Mã sản phẩm: KSDX-1-3Y 120W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 120W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha LED Thông Dụng 120W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 250W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 250W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 250W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 250W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha LED Thông Dụng 250W

  Chi tiết
  Đèn Pha LED Thông Dụng 300W

  Đèn Pha LED Thông Dụng 300W

  Mã sản phẩm: KSDX-1 300W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 300W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha LED Thông Dụng 300W

  Chi tiết