Đèn LED Thanh Ray COB

  Đèn LED Thanh Ray COB

  Đèn LED Thanh Ray COB

  Đèn LED Thanh Ray COB
  Đèn Led Thanh Ray 3W 6013

  Đèn Led Thanh Ray 3W 6013

  Mã sản phẩm: KSHF LS 6013

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 3W

  Giá: 234.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 3W 6013

  Chi tiết
  Đèn LED Thanh Ray 7w COB 7010

  Đèn LED Thanh Ray 7w COB 7010

  Mã sản phẩm: KSHF LS 7010

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 7W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Thanh Ray 7w COB 7010

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 7W COB 7007

  Đèn Led Thanh Ray 7W COB 7007

  Mã sản phẩm: KSHF LS 7007

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 7W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 7W COB 7007

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 20W 3017

  Đèn Led Thanh Ray 20W 3017

  Mã sản phẩm: KSHF LS 3017

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 20W 3017

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 20W 251

  Đèn Led Thanh Ray 20W 251

  Mã sản phẩm: KSHF LS 251

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 20W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 20W 251

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 20W 257

  Đèn Led Thanh Ray 20W 257

  Mã sản phẩm: KSHF LS 257

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 12W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 20W 257

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 10W TCE

  Đèn Led Thanh Ray 10W TCE

  Mã sản phẩm: KSHF LS TCE 10W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 10W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 10W TCE

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 30W TLA 030

  Đèn Led Thanh Ray 30W TLA 030

  Mã sản phẩm: KSHF LS TLA 030 30W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 30W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 30W TLA 030

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 20W 014

  Đèn Led Thanh Ray 20W 014

  Mã sản phẩm: KSHF LS 014T 20W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 20W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 20W 014

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 30W TCE

  Đèn Led Thanh Ray 30W TCE

  Mã sản phẩm: KSHF LS TCE 30W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 30W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 30W TCE

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 10W COB D 252

  Đèn Led Thanh Ray 10W COB D 252

  Mã sản phẩm: KSHF D 252 10W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 10W COB D 252

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray 20W D 253

  Đèn Led Thanh Ray 20W D 253

  Mã sản phẩm: KSHF SL D 253 20W

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 20W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray 20W D 253

  Chi tiết