Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng
  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 15W

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 15W

  Mã sản phẩm: KSYK 315

  Quy cách:

  Màu: 3200K / 4500K / 6500K

  Công suất: 15W

  Giá: 108.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng 15W

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 18W

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 18W

  Mã sản phẩm: KSYK 418

  Quy cách:

  Màu: 3200K / 4500K / 6500K

  Công suất: 18W

  Giá: 125.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 18W

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 24W

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 24W

  Mã sản phẩm: KSYK 424

  Quy cách:

  Màu: 3200K / 4500K / 6500K

  Công suất: 24W

  Giá: 193.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 24W

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 15W

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 15W

  Mã sản phẩm: KSYK 315

  Quy cách:

  Màu: 3200K / 4500K / 6500K

  Công suất: 15W

  Giá: 84.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 15W

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 18W

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 18W

  Mã sản phẩm: KSYK 318

  Quy cách:

  Màu: 3200K / 4500K / 6500K

  Công suất: 18W

  Giá: 96.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 18W

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 24W

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 24W

  Mã sản phẩm: KSYK 324

  Quy cách:

  Màu: 3200K / 4500K / 6500K

  Công suất: 24W

  Giá: 187.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 24W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 chế Độ Vuông 3+2W

  Đèn LED Âm Trần 3 chế Độ Vuông 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-R3M-3

  Quy cách:

  Màu: trắng+xanh dương

  Công suất: 3+2W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 chế Độ Vuông 3+2W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 6+3W

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-R3M-6

  Quy cách:

  Màu: Trắng, xanh dương, trắng và xanh dương

  Công suất: 6+3W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 6+3W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 12W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 12W

  Mã sản phẩm: KS-YK412

  Quy cách:

  Màu: 3000K / 4000K / 6000K

  Công suất: 12W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 12W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 12W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 12W

  Mã sản phẩm: KSYK 312

  Quy cách:

  Màu: 3000K / 4000K / 6000K

  Công suất: 12W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 12W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 9W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 9W

  Mã sản phẩm: KS-YK409

  Quy cách:

  Màu: 3000K / 4000K / 6000K

  Công suất: 9W

  Giá: 65.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Vuông 9W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 9W

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 9W

  Mã sản phẩm: KSYK 309

  Quy cách:

  Màu: 3000K / 4000K / 6000K

  Công suất: 9W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần Siêu Mỏng Tròn 9W

  Chi tiết