Đèn Trụ Cổng NVT 962

  Đèn Trụ Cổng NVT 962

  Đèn Trụ Cổng NVT 962

  Đèn Trụ Cổng NVT 962
  • Đèn Trụ Cổng NVT 962
  • Mã sản phẩm: NVT 962
  • Lượt xem: 416
  • Quy cách: Ø160 x H350
  • Màu: như hình
  • Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng
  • Giá: 294.000 VNĐ
  • Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...
  • Thông tin chi tiết
  • Liên hệ đặt hàng
  • Bình luận

  Thông Tin Sản Phẩm. 

   

  Mã số : NVT 962

  Xuất xứ:100% Nhập khẩu

  Bảo Hành Kỹ Thuật:12tháng

  Đặc Điểm:

  Kiểu: Đèn Trụ Cổng

  Loại bóng: đuôi E27

  - Thân đèn làm bằng sắt sơn tỉnh điện

  - Nắp sắt sơn tỉnh điện

  - Chao đèn làm bằng thủy tinh

  - Màu sắc:  như hình

  - Bóng đuôi E27 ( chưa bao gồm bóng).

  Phạm Vi Sử Dụng: Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Sản phẩm cùng loại
  Đèn Trụ Cổng HF 016A

  Đèn Trụ Cổng HF 016A

  Mã sản phẩm: HF 016A

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: pụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 330.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 016A

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 016B

  Đèn Trụ Cổng HF 016B

  Mã sản phẩm: HF 016B

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 405.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 016B

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 016C

  Đèn Trụ Cổng HF 016C

  Mã sản phẩm: HF 016C

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 465.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 016C

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 016D

  Đèn Trụ Cổng HF 016D

  Mã sản phẩm: HF 016D

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 675.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 016D

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 01A

  Đèn Trụ Cổng HF 01A

  Mã sản phẩm: HF 01A

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 150.000 đ

  Mô tả sản phẩm:


  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 01A

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 01B

  Đèn Trụ Cổng HF 01B

  Mã sản phẩm: HF 01B

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 210.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 01B

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 01C

  Đèn Trụ Cổng HF 01C

  Mã sản phẩm: HF 01C

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 01C

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 01D

  Đèn Trụ Cổng HF 01D

  Mã sản phẩm: HF 01D

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 285.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 01D

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 01E

  Đèn Trụ Cổng HF 01E

  Mã sản phẩm: HF 01E

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 330.000 đ

  Mô tả sản phẩm:


  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 01E

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 03A

  Đèn Trụ Cổng HF 03A

  Mã sản phẩm: HF 03A

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 150.000 đ

  Mô tả sản phẩm:


  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 03A

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 03B

  Đèn Trụ Cổng HF 03B

  Mã sản phẩm: HF 03B

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 210.000 đ

  Mô tả sản phẩm:


  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 03B

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng HF 03C

  Đèn Trụ Cổng HF 03C

  Mã sản phẩm: HF 03C

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Sử Dụng Lắp đặt trụ cổng, tường rào nhà ở, công viên, đường phố ...

  Đèn Trụ Cổng HF 03C

  Chi tiết