Đèn thả trang trí hình trụ

  Đèn thả trang trí hình trụ

  Đèn thả trang trí hình trụ

  Đèn thả trang trí hình trụ
  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF265T

  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF265T

  Mã sản phẩm: TF265T

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led COB 10W

  Giá: 410.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn thả trang trí hình trụ là loại đèn chuyê dùng trang trí cho nhà hàng quán bar...

  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF265T

  Chi tiết
  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF265Đ

  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF265Đ

  Mã sản phẩm: TF265Đ

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led COB 10W

  Giá: 410.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn thả trang trí hình trụ là loại đèn chuyê dùng trang trí cho nhà hàng quán bar...

  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF265Đ

  Chi tiết
  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266T

  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266T

  Mã sản phẩm: TF266T

  Quy cách:

  Màu: Trắng

  Công suất: Led COB 10W

  Giá: 555.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn thả trang trí hình trụ là loại đèn chuyê dùng trang trí cho nhà hàng quán bar...

  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266T

  Chi tiết
  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266Đ

  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266Đ

  Mã sản phẩm: TF266Đ

  Quy cách:

  Màu: Đen

  Công suất: Led COB 10W

  Giá: 555.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn thả trang trí hình trụ, đèn thả trang trí hình trụ tròn, đèn thả trang trí hình trụ vuông, den tha trang tri hinh tru,den led gia si, den led gia si,denledgiasi.net

  Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266Đ

  Chi tiết
  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF267T

  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF267T

  Mã sản phẩm: TF267T

  Quy cách:

  Màu: Trắng

  Công suất: Led COB 10W

  Giá: 510.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn thả trang trí hình trụ là loại đèn chuyê dùng trang trí cho nhà hàng quán bar...

  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF267T

  Chi tiết
  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF267Đ

  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF267Đ

  Mã sản phẩm: TF267Đ

  Quy cách:

  Màu: Đen

  Công suất: Led COB 10W

  Giá: 510.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn thả trang trí hình trụ là loại đèn chuyê dùng trang trí cho nhà hàng quán bar...

  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF267Đ

  Chi tiết
  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF268T

  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF268T

  Mã sản phẩm: TF268T

  Quy cách:

  Màu: Trắng

  Công suất: Led COB 10W

  Giá: 721.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF268T

  Chi tiết
  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF268Đ

  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF268Đ

  Mã sản phẩm: TF268Đ

  Quy cách:

  Màu: Đen

  Công suất: Led COB 10W

  Giá: 721.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn thả trang trí hình trụ là loại đèn chuyên dùng trang trí cho nhà hàng quán bar...

  Đèn thả trang trí hình trụ vuông TF268Đ

  Chi tiết