Đèn Thả Dây Thừng

  Đèn Thả Dây Thừng

  Đèn Thả Dây Thừng

  Đèn Thả Dây Thừng
  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/6

  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/6

  Mã sản phẩm: KSLVD 202/6

  Quy cách:

  Màu: Đen

  Công suất:

  Giá: 1.286.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/6

  Chi tiết
  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/8

  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/8

  Mã sản phẩm: KSLVD 202/8

  Quy cách:

  Màu: Đen

  Công suất:

  Giá: 1.457.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/8

  Chi tiết
  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/14

  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/14

  Mã sản phẩm: KSLVD 202/14

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: 2.057.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Dây Thừng LVD202/14

  Chi tiết
  Đèn Thả Dây Thừng LVD154

  Đèn Thả Dây Thừng LVD154

  Mã sản phẩm: KSLVD 154

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất: E14 x 6 bóng

  Giá: 1.713.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn,phong cách trẻ trung hiện đại phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, quán cafe, shop quần áo...Là mẫu đèn trang trí nội thất

  Đèn Thả Dây Thừng LVD154

  Chi tiết
  Đèn Thả Dây Thừng Lốp Xe LVD 150

  Đèn Thả Dây Thừng Lốp Xe LVD 150

  Mã sản phẩm: KSLVD TH150

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất: Phụ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 2.387.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn,phong cách trẻ trung hiện đại phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, quán cafe, shop quần áo...Là mẫu đèn trang trí nội thất

  Đèn Thả Dây Thừng Lốp Xe LVD 150

  Chi tiết
  Đèn Thả Dây Thừng LVD151

  Đèn Thả Dây Thừng LVD151

  Mã sản phẩm: KSLVD TH154

  Quy cách:

  Màu: Tuỳ thuộc vào ánh màu ánh sáng đèn sử dụng

  Công suất: Tuỳ thuộc voà công suất đèn sử dụng

  Giá: 3.769.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn,phong cách trẻ trung hiện đại phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, quán cafe, shop quần áo...Là mẫu đèn trang trí nội thất

  Đèn Thả Dây Thừng LVD151

  Chi tiết
  Đèn Thả Dây Thừng LVD 152

  Đèn Thả Dây Thừng LVD 152

  Mã sản phẩm: KSLVD TH152

  Quy cách:

  Màu: Phụ thuộc vào màu ánh sáng đèn dử dụng

  Công suất: tuỳ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 3.128.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn,phong cách trẻ trung hiện đại phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, quán cafe, shop quần áo...Là mẫu đèn trang trí nội thất

  Đèn Thả Dây Thừng LVD 152

  Chi tiết
  Đèn Thả Dây Thừng TH153

  Đèn Thả Dây Thừng TH153

  Mã sản phẩm: KSLVD TH153

  Quy cách:

  Màu: Tuỳ thuộc vào màu ánh sáng đèn sử dụng

  Công suất: tuỳ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 3.171.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn,phong cách trẻ trung hiện đại phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, quán cafe, shop quần áo...Là mẫu đèn trang trí nội thất

  Đèn Thả Dây Thừng TH153

  Chi tiết
  Đèn Thả Dây Thừng LVD083

  Đèn Thả Dây Thừng LVD083

  Mã sản phẩm: KSLVD TH083

  Quy cách:

  Màu: Tuỳ thuộc vào màu sắc ánh sáng đèn sử dụng

  Công suất: tuỳ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 1.521.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn,phong cách trẻ trung hiện đại phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, quán cafe, shop quần áo...Là mẫu đèn trang trí nội thất

  Đèn Thả Dây Thừng LVD083

  Chi tiết
  Chao Thả Dây Thừng LVD082

  Chao Thả Dây Thừng LVD082

  Mã sản phẩm: KSLVD TH082

  Quy cách:

  Màu: Tuỳ Thuộc vào ánh sáng đèn

  Công suất: tuỳ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 470.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn,phong cách trẻ trung hiện đại phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, quán cafe, shop quần áo...Là mẫu đèn trang trí nội thất

  Chao Thả Dây Thừng LVD082

  Chi tiết
  Chao Thả Dây Thừng LVD081

  Chao Thả Dây Thừng LVD081

  Mã sản phẩm: KSLVD TH081

  Quy cách:

  Màu: Tuỳ thuộc vào màu ánh sáng đèn

  Công suất: tuỳ thuộc vào công suất bóng đèn sử dụng

  Giá: 470.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn,phong cách trẻ trung hiện đại phù hợp để trang trí phòng khách, phòng ăn, nhà hàng, quán cafe, shop quần áo...Là mẫu đèn trang trí nội thất

  Chao Thả Dây Thừng LVD081

  Chi tiết