Đèn Led Tường Cầu Thang Gắn Nổi AK 06

  Đèn Led Tường Cầu Thang Gắn Nổi AK 06

  Đèn Led Tường Cầu Thang Gắn Nổi AK 06

  Đèn Led Tường Cầu Thang Gắn Nổi AK 06
  • Đèn Led Tường Cầu Thang Gắn Nổi AK 06
  • Mã sản phẩm: AK 06
  • Lượt xem: 71
  • Quy cách: L135 x W95 x H55
  • Màu: như hình
  • Công suất: Led 3W
  • Giá: 361.000 VNĐ
  • Đèn Led Tường Cầu Thang Gắn Nổi AK06 là loại đèn chuyên dùng gắn nỏi theo tường của bậc cầu thang
  • Thông tin chi tiết
  • Liên hệ đặt hàng
  • Bình luận

  Thông số sản phẩm.

   

  Tên sản phẩm: Đèn Led gắn nổi Bậc Cầu Thang AK 06

  Mã số: ACT AK 06

  Xuất xứ: 100% nhập khẩu

  Thiết kế: Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang

  Quy cách: L135 x W95 x H55mm

  Loại bóng: Led 3W vàng

  Ứng dụng: Gắn âm vách tường hoặc âm bậc cầu thang

  Bảo hành: 12 tháng

  Sản phẩm cùng loại
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 01V

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 01V

  Mã sản phẩm: ACT 01 V

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 3W

  Giá: 200.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 01 là sản phẩm chuyên dùng gắn âm các bậc của cầu thang hoạc âm tường

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 01V

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Cầu Thang ACT 02V

  Đèn Led Âm Cầu Thang ACT 02V

  Mã sản phẩm: ACT 02 V

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 3W

  Giá: 200.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Ứng dụng: Gắn âm vách tường hoặc âm bậc cầu thang

  Đèn Led Âm Cầu Thang ACT 02V

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 03

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 03

  Mã sản phẩm: ACT 03

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 3W

  Giá: 155.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Ứng dụng: Gắn âm vách tường hoặc âm bậc cầu thang

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 03

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 04

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 04

  Mã sản phẩm: ACT 04

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 3W

  Giá: 155.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 04 là sản phẩm chuyên dùng gắn âm các bậc của cầu thang hoạc âm tường

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 04

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 05

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 05

  Mã sản phẩm: ACT 05

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 3W

  Giá: 155.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 05 là sản phẩm chuyên dùng gắn âm các bậc của cầu thang hoạc âm tường

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 05

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 06

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 06

  Mã sản phẩm: ACT 06

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 3W

  Giá: 155.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 06

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 3210

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 3210

  Mã sản phẩm: ACT 3210

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 5W

  Giá: 286.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 3210 là sản phẩm chuyên dùng gắn âm các bậc của cầu thang hoạc âm tường

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 3210

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2906

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2906

  Mã sản phẩm: ACT 2906

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: 117.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2906 là sản phẩm chuyên dùng gắn âm các bậc của cầu thang hoạc âm tường

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2906

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2902

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2902

  Mã sản phẩm: ACT 2902

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 3W

  Giá: 172.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Âm Bậc Cầu Thang ACT 2902 là sản phẩm chuyên dùng gắn âm các bậc của cầu thang hoạc âm tường

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2902

  Chi tiết
  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2907

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2907

  Mã sản phẩm: ACT 2907

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 3W

  Giá: 117.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  là sản phẩm chuyên dùng gắn âm các bậc của cầu thang hoạc âm tường

  Đèn Led Âm Bậc Cầu Thang ACT 2907

  Chi tiết
  Đèn Led Tường Cầu Thang Nổi AK 3229

  Đèn Led Tường Cầu Thang Nổi AK 3229

  Mã sản phẩm: AK 3229

  Quy cách:

  Màu: như hình

  Công suất: Led 5W

  Giá: 283.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Tường Cầu Thang Nổi AK 3229 kla2 sản phẩm chuyên gùng cho gắn nởi theo tường bật cầu thang

  Đèn Led Tường Cầu Thang Nổi AK 3229

  Chi tiết