Đèn Led Nhà Xưởng

  Đèn Led Nhà Xưởng

  Đèn Led Nhà Xưởng

  Đèn Led Nhà Xưởng
  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Mã sản phẩm: KSDX30-11

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 30W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Nhà Xưởng 30W

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 50w

  Đèn led nhà xưởng 50w

  Mã sản phẩm: KSDX50-11

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 50W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 50w

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 70w

  Đèn led nhà xưởng 70w

  Mã sản phẩm: KSDX70-11

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 70W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 70w

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 80w

  Đèn led nhà xưởng 80w

  Mã sản phẩm: KSDX80-11

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 80W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 80w

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 100w

  Đèn led nhà xưởng 100w

  Mã sản phẩm: KSDX100-11

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 100W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 100w

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 120w

  Đèn led nhà xưởng 120w

  Mã sản phẩm: KSDX120-11

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 120W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 120w

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 150w

  Đèn led nhà xưởng 150w

  Mã sản phẩm: KSDX150-11

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 150W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 150w

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 200w

  Đèn led nhà xưởng 200w

  Mã sản phẩm: KSDX200-11

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 200W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 200w

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 100w Nhiều Led Nhỏ

  Đèn led nhà xưởng 100w Nhiều Led Nhỏ

  Mã sản phẩm: KSDX100-19

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 100W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 100w Nhiều Led Nhỏ

  Chi tiết
  Đèn Led Nhà Xưởng 120W Nhiều Led Nhỏ

  Đèn Led Nhà Xưởng 120W Nhiều Led Nhỏ

  Mã sản phẩm: KSDX150-19

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 120W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Nhà Xưởng 120W Nhiều Led Nhỏ

  Chi tiết
  Đèn led nhà xưởng 150w nhiều led nhỏ

  Đèn led nhà xưởng 150w nhiều led nhỏ

  Mã sản phẩm: KSDX150-19

  Quy cách:

  Màu: 3000K /6000K

  Công suất: 150W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 150w nhiều led nhỏ

  Chi tiết