Đèn LED Dây Hoa Đào

  Đèn LED Dây Hoa Đào

  Đèn LED Dây Hoa Đào

  Đèn LED Dây Hoa Đào
  Led Dây Lá Phong Vàng

  Led Dây Lá Phong Vàng

  Mã sản phẩm: KSFYC-YELLOW

  Quy cách:

  Màu: Vàng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Led Dây Lá Phong Vàng

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Đỏ

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Mã sản phẩm: KSFYC-RED

  Quy cách:

  Màu: Đỏ

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Hoa Đào Hồng

  Đèn LED Dây Hoa Đào Hồng

  Mã sản phẩm: KSYHC-PINK

  Quy cách:

  Màu: Hồng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Dây Hoa Đào Hồng

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Hoa Đào Trắng

  Đèn LED Dây Hoa Đào Trắng

  Mã sản phẩm: KSYHC-WHIT

  Quy cách:

  Màu: Trắng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Dây Hoa Đào Trắng

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Đèn LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Mã sản phẩm: KSYHC-RED

  Quy cách:

  Màu: Đỏ

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Đèn LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSYHC-GREE

  Quy cách:

  Màu: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Hoa Đào Vàng

  Đèn Led Dây Hoa Đào Vàng

  Mã sản phẩm: KSYHC-YELL

  Quy cách:

  Màu: Vàng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Dây Hoa Đào Vàng

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSFYC-GREEN

  Quy cách:

  Màu: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Mã sản phẩm: KSFYC-BLUE

  Quy cách:

  Màu: Xanh Dương

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Hồng

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Mã sản phẩm: KSFYC-PINK

  Quy cách:

  Màu: Hồng

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Tím

  LED Dây Lá Phong Tím

  Mã sản phẩm: KSFYC-PUR

  Quy cách:

  Màu: Tím

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Tím

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Trắng

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Mã sản phẩm: KSFYC-WHIT

  Quy cách:

  Màu: Trắng

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Chi tiết