ĐÈN LED CHIẾU CÂY

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY
  Đèn LED Chiếu Cây 3W A38V

  Đèn LED Chiếu Cây 3W A38V

  Mã sản phẩm: RN A38V

  Quy cách:

  Màu: Vàng

  Công suất: LED 3W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN A38V là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  Đèn LED Chiếu Cây 3W A38V

  Chi tiết
  Đèn Led Chiếu Cây A38D

  Đèn Led Chiếu Cây A38D

  Mã sản phẩm: KSHF RN A38D

  Quy cách:

  Màu: Trắng vàng,xanh duong, xanh lá , đỏ

  Công suất: LED 6W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN A38D là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  Đèn Led Chiếu Cây A38D

  Chi tiết
  Đèn Led Chiếu Cây A35V

  Đèn Led Chiếu Cây A35V

  Mã sản phẩm: KSHF RN A35V

  Quy cách:

  Màu: trắng , vàng, xanh lá, xanh dương, đỏ

  Công suất: LED 6W

  Giá: 360.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN A35V là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  Đèn Led Chiếu Cây A35V

  Chi tiết
  Đèn Led Chiếu Cây A35D

  Đèn Led Chiếu Cây A35D

  Mã sản phẩm: KSHF RN A35D

  Quy cách:

  Màu: TRẮNG, VÀNG, XANH DƯƠNG , XANH LÁ, ĐỎ

  Công suất: LED 5W

  Giá: 360.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN A35D là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  Đèn Led Chiếu Cây A35D

  Chi tiết
  Đèn Led Chiếu Cây A79

  Đèn Led Chiếu Cây A79

  Mã sản phẩm: KSHF A79

  Quy cách:

  Màu: TRẮNG, VÀNG, XANH DƯƠNG , XANH LÁ, ĐỎ

  Công suất: LED 7W

  Giá: 291.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led rọi tiêu điểm có thể sử dụng chân ghim để cắm xuống đất hay nền nhà, sử dụng nhiều trong các bãi cỏ, sân vườn, hay công viên…

  Đèn Led Chiếu Cây A79

  Chi tiết
  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 783

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 783

  Mã sản phẩm: KSHF 783

  Quy cách:

  Màu: TRẮNG, VÀNG, XANH DƯƠNG , XANH LÁ, ĐỎ

  Công suất: LED 3W

  Giá: 102.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN 783 là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 783

  Chi tiết
  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 783 GRB

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 783 GRB

  Mã sản phẩm: KSHF RN 783 GRB

  Quy cách:

  Màu: ĐỔI MÀU

  Công suất: LED 3W

  Giá: 130.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN 783 là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 783 GRB

  Chi tiết
  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 784 COB

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 784 COB

  Mã sản phẩm: KSHF RN 784

  Quy cách:

  Màu: TRẮNG, VÀNG

  Công suất: LED 5W

  Giá: 147.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN 784 COB là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 784 COB

  Chi tiết
  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 3208

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 3208

  Mã sản phẩm: KSHF RN 3208

  Quy cách:

  Màu: VÀNG

  Công suất: LED 3W

  Giá: 180.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN 3208 là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY 3208

  Chi tiết
  ĐÈN LED CHIẾU CÂY RN 0404

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY RN 0404

  Mã sản phẩm: KSHF RN0404

  Quy cách:

  Màu: VÀNG

  Công suất: LED 12W

  Giá: 390.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led chiếu cây RN 0404 là sản phẩm cao cấp với chất lượng hàng đầu hiện nay, thiết kế thông minh đạt tiêu chuẩn IP65 rất bền khi hoạt động ngoài trời

  ĐÈN LED CHIẾU CÂY RN 0404

  Chi tiết