DÂY HOA ĐÈN LED

  DÂY HOA ĐÈN LED

  DÂY HOA ĐÈN LED

  DÂY HOA ĐÈN LED
  Led Dây Lá Phong Vàng

  Led Dây Lá Phong Vàng

  Mã sản phẩm: KSFYC-YELLOW

  Quy cách:

  Màu: Vàng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Led Dây Lá Phong Vàng

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Đỏ

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Mã sản phẩm: KSFYC-RED

  Quy cách:

  Màu: Đỏ

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Hoa Đào Hồng

  Đèn LED Dây Hoa Đào Hồng

  Mã sản phẩm: KSYHC-PINK

  Quy cách:

  Màu: Hồng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Dây Hoa Đào Hồng

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Hoa Đào Trắng

  Đèn LED Dây Hoa Đào Trắng

  Mã sản phẩm: KSYHC-WHIT

  Quy cách:

  Màu: Trắng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Dây Hoa Đào Trắng

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Đèn LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Mã sản phẩm: KSYHC-RED

  Quy cách:

  Màu: Đỏ

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Dây Hoa Đào Đỏ

  Chi tiết
  Đèn LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Đèn LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSYHC-GREE

  Quy cách:

  Màu: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Dây Hoa Đào Xanh Lá

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Hoa Đào Vàng

  Đèn Led Dây Hoa Đào Vàng

  Mã sản phẩm: KSYHC-YELL

  Quy cách:

  Màu: Vàng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Dây Hoa Đào Vàng

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSFYC-GREEN

  Quy cách:

  Màu: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Mã sản phẩm: KSFYC-BLUE

  Quy cách:

  Màu: Xanh Dương

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Hồng

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Mã sản phẩm: KSFYC-PINK

  Quy cách:

  Màu: Hồng

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Tím

  LED Dây Lá Phong Tím

  Mã sản phẩm: KSFYC-PUR

  Quy cách:

  Màu: Tím

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Tím

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Trắng

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Mã sản phẩm: KSFYC-WHIT

  Quy cách:

  Màu: Trắng

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Chi tiết