Đèn Led Sân Vườn

  Đèn Led Sân Vườn

  Đèn Led Sân Vườn

  Đèn LED Gắn Trần
  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 18+6W

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 18+6W

  Mã sản phẩm: KS-S3M-18

  Quy cách: 25mm H x 245mm W x 245mm D

  Màu: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 18+6W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 18+6W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 18+6W

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 18+6W

  Mã sản phẩm: KS-R3M-18

  Quy cách: 25mm H x Φ245mm D

  Màu: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 18+6W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 18+6W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 6+3W

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-S3M-6

  Quy cách: 25mm H x 145mm W x 145mm D

  Màu: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 6+3W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 6+3W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 6+3W

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 6+3W

  Mã sản phẩm: KS-R3M-6

  Quy cách: 25mm H x Φ145mm D

  Màu: Trắng, xanh dương, trắng và xanh dương

  Công suất: 6+3W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 6+3W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 12+4W

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-R3M-12

  Quy cách: 25mm H x Φ195mm D

  Màu: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 12+4W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 12+4W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 3+2W

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-R3M-3

  Quy cách: 25mm H x Φ105mm D

  Màu: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 3+2W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Tròn 3+2W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 12+4W

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 12+4W

  Mã sản phẩm: KS-R3M-12

  Quy cách: 25mm H x 195mm W x 195mm D

  Màu: Trắng, xanh dương, trắng+xanh dương

  Công suất: 12+4W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 Chế Độ Vuông 12+4W

  Chi tiết
  Đèn LED Âm Trần 3 chế Độ Vuông 3+2W

  Đèn LED Âm Trần 3 chế Độ Vuông 3+2W

  Mã sản phẩm: KS-R3M-3

  Quy cách: 25mm H x 105mm W x 105mm D

  Màu: trắng+xanh dương

  Công suất: 3+2W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Âm Trần 3 chế Độ Vuông 3+2W

  Chi tiết
  Đèn LED Nhà Xưởng
  Đèn Nhà Xưởng 200W

  Đèn Nhà Xưởng 200W

  Mã sản phẩm: KS-NHAXUONG200W

  Quy cách:

  Màu: 6000k

  Công suất: 200W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Nhà Xưởng 200W

  Chi tiết
  Đèn Nhà Xưởng 150W

  Đèn Nhà Xưởng 150W

  Mã sản phẩm: KS-NHAXUONG150W

  Quy cách: 150W

  Màu: 6000k

  Công suất: 150W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Nhà Xưởng 150W

  Chi tiết
  Đèn Nhà Xưởng 100W

  Đèn Nhà Xưởng 100W

  Mã sản phẩm: KS-NHAXUONG100

  Quy cách:

  Màu: 6000K

  Công suất: 100W

  Giá: 1.650.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn led nhà xưởng 100w được sử dụng chiếu sáng ở nhà xưởng với quy mô tầm trung bình và nhà xưởng có quy mô nhỏ.

  Đèn Nhà Xưởng 100W

  Chi tiết
  ĐÈN LED THANH RAY
  Đèn Led Thanh Ray - Trắng

  Đèn Led Thanh Ray - Trắng

  Mã sản phẩm: KS-RAY-TRANG

  Quy cách:

  Màu: 3000k, 6000k

  Công suất: 5w, 7w, 12w

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray - Trắng

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray - Đen

  Đèn Led Thanh Ray - Đen

  Mã sản phẩm: KS-RAY-ĐEN

  Quy cách:

  Màu: 3000k, 6000k

  Công suất: 5w, 7w, 12w

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray - Đen

  Chi tiết
  Đèn Led Thanh Ray COB

  Đèn Led Thanh Ray COB

  Mã sản phẩm: KS-RAY-COB

  Quy cách:

  Màu: Trắng, Vàng

  Công suất: 20w, 30w

  Giá: 225.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Thanh Ray COB

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi
  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 24W KS JY-OPLR-24

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 24W KS JY-OPLR-24

  Mã sản phẩm: KS JY-OPLR-24

  Quy cách: Φ300 x 25mm

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 24W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 24W KS JY-OPLR-24

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 24W KS JY-OPLS-24

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 24W KS JY-OPLS-24

  Mã sản phẩm: KS JY-OPLS-24

  Quy cách: 36mm H x 300mm W x 300mm D

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 24W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 24W KS JY-OPLS-24

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 18W KS JY-OPLR-18

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 18W KS JY-OPLR-18

  Mã sản phẩm: KS JY-OPLR-18

  Quy cách: Φ215mm x 36mm

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 18W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 18W KS JY-OPLR-18

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W KS JY-OPLS-18

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W KS JY-OPLS-18

  Mã sản phẩm: KS JY-OPLS-18

  Quy cách: 225mm H x 225mm W x 36mm D

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 18W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 18W KS JY-OPLS-18

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 12W KS JY-OPLR-12

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 12W KS JY-OPLR-12

  Mã sản phẩm: KS JY-OPLR-12

  Quy cách: Φ172mm x 36mm

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 12W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Ốp Nổi Tròn 12W KS JY-OPLR-12

  Chi tiết
  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 12W KS JY-OPLS-12

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 12W KS JY-OPLS-12

  Mã sản phẩm: KS JY-OPLS-12

  Quy cách: 172mm H x 172mm W x 36mm D

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 12W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Ốp Nổi Vuông 12W KS JY-OPLS-12

  Chi tiết
  Đèn Pha LED
  Đèn Pha Led 200W KS-FL01-200

  Đèn Pha Led 200W KS-FL01-200

  Mã sản phẩm: KS-FL01-200

  Quy cách: 325mm H x 425mm W x 200mm D

  Màu: 3000k/6000k

  Công suất: 200W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha Led 200W KS-FL01-200

  Chi tiết
  Đèn Pha Led 150W KS-FL01-150

  Đèn Pha Led 150W KS-FL01-150

  Mã sản phẩm: KS-FL01-150

  Quy cách: 425mm H x 325mm W x 200mm D

  Màu: 3000K/6000K

  Công suất: 150W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha Led 150W KS-FL01-150

  Chi tiết
  Đèn Pha Led 100W KS-FL01-100

  Đèn Pha Led 100W KS-FL01-100

  Mã sản phẩm: KS-FL01-100

  Quy cách: 360mm H x 280mm W x 155mm D

  Màu: 3000K/6000k

  Công suất: 100W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha Led 100W KS-FL01-100

  Chi tiết
  Đèn Pha Led 50W KS-FL01-50

  Đèn Pha Led 50W KS-FL01-50

  Mã sản phẩm: KS-FL01-50

  Quy cách: 285mm H x 235mm W x 155mm D

  Màu: 3000K/6000K

  Công suất: 50W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha Led 50W KS-FL01-50

  Chi tiết
  Đèn Pha Led 20W KS-FL01-20

  Đèn Pha Led 20W KS-FL01-20

  Mã sản phẩm: KS-FL01-20

  Quy cách: 180mm H x 140mm W x 100mm D

  Màu: 3000K/6000K

  Công suất: 20W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha Led 20W KS-FL01-20

  Chi tiết
  Đèn Pha Led 10W KS-FL01-10

  Đèn Pha Led 10W KS-FL01-10

  Mã sản phẩm: KS-FL01-10

  Quy cách: 115mm H x 90mm W x 85mm D

  Màu: 3000K/6000K

  Công suất: 10W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Pha Led 10W KS-FL01-10

  Chi tiết
  Đèn LED Tuýp
  Đèn Led Tube Máng Rời 1.2m

  Đèn Led Tube Máng Rời 1.2m

  Mã sản phẩm: Tube-1.2m A

  Quy cách:

  Màu: 3000k, 6000k

  Công suất:

  Giá: 81.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Tube Máng Rời 1.2m

  Chi tiết
  Đèn Led Tube Liền Máng 1.2m

  Đèn Led Tube Liền Máng 1.2m

  Mã sản phẩm: Tube-1.2m-B

  Quy cách:

  Màu: 3000k, 6000k

  Công suất:

  Giá: 90.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Tube Liền Máng 1.2m

  Chi tiết
  Đèn LED Búp
  ĐÈN LED BÚP KÍN NƯỚC NHỰA

  ĐÈN LED BÚP KÍN NƯỚC NHỰA

  Mã sản phẩm: KS-BUP-KINNUOCNHUA

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  ĐÈN LED BÚP KÍN NƯỚC NHỰA

  Chi tiết
  ĐÈN LED BÚP KÍN NƯỚC

  ĐÈN LED BÚP KÍN NƯỚC

  Mã sản phẩm: KS-BUP-KINNUOC

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  ĐÈN LED BÚP KÍN NƯỚC

  Chi tiết
  Đèn Led Búp Cảm Ứng

  Đèn Led Búp Cảm Ứng

  Mã sản phẩm: KS Bulb - 6W Cảm Ứng

  Quy cách:

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 6W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Búp Cảm Ứng

  Chi tiết
  Đèn Led Búp 8W

  Đèn Led Búp 8W

  Mã sản phẩm: KS Bulb - 8W

  Quy cách:

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Búp 8W

  Chi tiết
  Đèn Led Búp

  Đèn Led Búp

  Mã sản phẩm: KS Bulb - 5W

  Quy cách:

  Màu: 3000K / 6000K

  Công suất: 5W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Búp

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light
  Đèn LED Spot Light Model W 3W

  Đèn LED Spot Light Model W 3W

  Mã sản phẩm: KS-SPOTLIGHTW3W

  Quy cách: 3W

  Màu: Green, Blue, Red

  Công suất: 220V

  Giá: 608.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Spot Light model W
  Dimension : Ø75 X 78 X 70mm
  Power : 3 X 1W
  Material : Gray color
  Input 220V

  Đèn LED Spot Light Model W 3W

  Chi tiết
  Đèn LED Spot Light Model W 3W

  Đèn LED Spot Light Model W 3W

  Mã sản phẩm: KS-SPOTLIGHTW3W

  Quy cách: 3W

  Màu: 3000k, 6000k

  Công suất: 220V

  Giá: 587.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Spot Light model W
  Dimension : Ø75 X 78 X 70mm
  Power : 3 X 1W
  Material : Gray color
  INPUT 220V

  Đèn LED Spot Light Model W 3W

  Chi tiết
  Đèn LED Cây Trang Trí
  Đèn Led Cây Đỗ Quyên Có Lá 1152Led

  Đèn Led Cây Đỗ Quyên Có Lá 1152Led

  Mã sản phẩm: KS-DOQUYEN1152

  Quy cách: 1.5m - 1153led

  Màu: hoa hồng- lá xanh

  Công suất:

  Giá: 4.500.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Cây Đỗ Quyên Có Lá 1152Led

  Chi tiết
  Đèn Led Cây Đỗ Quyên Mô Phỏng Có Lá 2304

  Đèn Led Cây Đỗ Quyên Mô Phỏng Có Lá 2304

  Mã sản phẩm: KS-DOQUYEN2304LED

  Quy cách: 2304Led

  Màu:

  Công suất:

  Giá: 12.000.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Cây Đỗ Quyên Mô Phỏng Có Lá 2304

  Chi tiết
  Đèn Led cây Hoa Anh Đào 480

  Đèn Led cây Hoa Anh Đào 480

  Mã sản phẩm: KS-B004-480

  Quy cách: 1.5m H

  Màu: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Giá: 1.620.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led cây Hoa Anh Đào 480

  Chi tiết
  Đèn Led Cây Anh Đào Mô Phỏng 768

  Đèn Led Cây Anh Đào Mô Phỏng 768

  Mã sản phẩm: KS A004-768

  Quy cách: 1.8m H

  Màu: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Giá: 3.300.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Cây Anh Đào Mô Phỏng 768

  Chi tiết
  Đèn Cây Hoa hồng

  Đèn Cây Hoa hồng

  Mã sản phẩm: KSPJS-A009 750 led

  Quy cách: 1.5m H

  Màu: Hồng , đỏ, trắng, tím, xanh dương,RGB

  Công suất:

  Giá: 6.300.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Cây Hoa hồng

  Chi tiết
  Đèn Led Cây Liễu Trắng

  Đèn Led Cây Liễu Trắng

  Mã sản phẩm: KS-LSA001-WHIT

  Quy cách: 2.0m H

  Màu: Trắng

  Công suất:

  Giá: 8.700.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Cây Liễu Trắng

  Chi tiết
  Đèn Cây Liễu Mô Phỏng

  Đèn Cây Liễu Mô Phỏng

  Mã sản phẩm: KSLS-A001 GREE

  Quy cách: 2.5m H

  Màu: Xanh Lá

  Công suất:

  Giá: 8.700.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Cây Liễu Mô Phỏng

  Chi tiết
  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  Mã sản phẩm: KS-B008-4464

  Quy cách: 5m H x 2.5m W x 2.5m D

  Màu: Trắng, vàng, hồng, đỏ, tím, xanh lá, xanh dương

  Công suất:

  Giá: 15.300.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Cây Lá Phong 4464 LED

  Chi tiết
  Đèn Led Hoa Cắm Cỏ
  Đèn Led Hoa Hồng

  Đèn Led Hoa Hồng

  Mã sản phẩm: KS SJ-MGH-01

  Quy cách: 60cm

  Màu: Vàng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Hoa Hồng

  Chi tiết
  Đèn Led Hoa Hồng

  Đèn Led Hoa Hồng

  Mã sản phẩm: KS SJ-MGH-01

  Quy cách: 60cm

  Màu: Hồng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Hoa Hồng

  Chi tiết
  Đèn Led Hoa Hồng

  Đèn Led Hoa Hồng

  Mã sản phẩm: KS SJ-MGH-01

  Quy cách: 60cm

  Màu: Đỏ

  Công suất:

  Giá: 480.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Hoa Hồng

  Chi tiết
  Đèn Led Hoa TuLip

  Đèn Led Hoa TuLip

  Mã sản phẩm: KS SJ-YJX-01

  Quy cách: 60cm

  Màu: Trắng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Hoa TuLip

  Chi tiết
  Đèn Led Hoa TuLip

  Đèn Led Hoa TuLip

  Mã sản phẩm: KS SJ-YJX-01

  Quy cách: 60cm

  Màu: Vàng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Hoa TuLip

  Chi tiết
  Đèn Led Hoa TuLip

  Đèn Led Hoa TuLip

  Mã sản phẩm: KS SJ-YJX-01

  Quy cách: 60cm

  Màu: Hồng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Hoa TuLip

  Chi tiết
  Đèn Led Hoa TuLip

  Đèn Led Hoa TuLip

  Mã sản phẩm: KS SJ-YJX-01

  Quy cách: 60cm

  Màu: Đỏ

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Hoa TuLip

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong
  LED Dây Lá Phong Đỏ

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Mã sản phẩm: KSFYC-RED

  Quy cách: 5m L

  Màu: Đỏ

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Đỏ

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Trắng

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Mã sản phẩm: KSFYC-WHIT

  Quy cách: 5m L

  Màu: Trắng

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Trắng

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Tím

  LED Dây Lá Phong Tím

  Mã sản phẩm: KSFYC-PUR

  Quy cách: 5m L

  Màu: Tím

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Tím

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Hồng

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Mã sản phẩm: KSFYC-PINK

  Quy cách: 5m L

  Màu: Hồng

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Hồng

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Mã sản phẩm: KSFYC-BLUE

  Quy cách: 5m L

  Màu: Xanh Dương

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Xanh Dương

  Chi tiết
  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSFYC-GREE

  Quy cách: 5m L

  Màu: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Lá Phong Xanh Lá

  Chi tiết
  Led Dây Lá Phong Vàng

  Led Dây Lá Phong Vàng

  Mã sản phẩm: KSFYC-YELL

  Quy cách: 5m L

  Màu: Vàng

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Led Dây Lá Phong Vàng

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Anh Đào
  LED Dây Hoa Anh Đào Xanh Lá

  LED Dây Hoa Anh Đào Xanh Lá

  Mã sản phẩm: KSYHC-GREE

  Quy cách: 5m L

  Màu: Xanh Lá

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Hoa Anh Đào Xanh Lá

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Anh Đào Đỏ

  LED Dây Hoa Anh Đào Đỏ

  Mã sản phẩm: KSYHC-RED

  Quy cách: 5m L

  Màu: Đỏ

  Công suất: 8W

  Giá: 240.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Hoa Anh Đào Đỏ

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Anh Đào Trắng

  LED Dây Hoa Anh Đào Trắng

  Mã sản phẩm: KSYHC-WHIT

  Quy cách: 5m L

  Màu: Trắng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Hoa Anh Đào Trắng

  Chi tiết
  LED Dây Hoa Anh Đào Hồng

  LED Dây Hoa Anh Đào Hồng

  Mã sản phẩm: KSYHC-PINK

  Quy cách: 5m L

  Màu: Hồng

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  LED Dây Hoa Anh Đào Hồng

  Chi tiết
  Led Dây Hoa Anh Đào Vàng

  Led Dây Hoa Anh Đào Vàng

  Mã sản phẩm: KSYHC-YELL

  Quy cách: 5m L

  Màu: Vàng

  Công suất: 8W

  Giá: 150.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Led Dây Hoa Anh Đào Vàng

  Chi tiết
  Đèn LED Trang Trí Noel
  Đèn Led Trang Trí Tú Cầu RGB

  Đèn Led Trang Trí Tú Cầu RGB

  Mã sản phẩm: KS-TUCAU

  Quy cách:

  Màu: RGB

  Công suất:

  Giá: 300.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Phù hợp trang trí sân vườn, trang trí noel tạo nên không khí giáng sinh vui vẻ, nhộn nhịp hơn.

  Đèn Led Trang Trí Tú Cầu RGB

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Xanh dương

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Xanh dương

  Mã sản phẩm: KS-NHAY-BI-TRONG

  Quy cách:

  Màu: Xanh Dương

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chất liệu bền bỉ, chống bụi, chống nước tốt, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Xanh dương

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Vàng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Vàng

  Mã sản phẩm: KS-NHAY-BI-TRONG

  Quy cách:

  Màu: Vàng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chất liệu bền bỉ, chống bụi, chống nước tốt, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Vàng

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Trắng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Trắng

  Mã sản phẩm: KS-NHAY-BI-TRONG

  Quy cách:

  Màu: Trắng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chất liệu bền bỉ, chống bụi, chống nước tốt, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trong Trắng

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi RGB

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi RGB

  Mã sản phẩm: KS-NHAY-BI

  Quy cách:

  Màu: RGB

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chất liệu bền bỉ, chống bụi, chống nước tốt, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi RGB

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trắng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trắng

  Mã sản phẩm: KS-NHAY-BI

  Quy cách: 2m, 8m,10m

  Màu: Trắng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chất liệu bền bỉ, chống bụi, chống nước tốt, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Trắng

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Vàng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Vàng

  Mã sản phẩm: KS-NHAY-BI

  Quy cách: 2m, 8m,10m

  Màu: Vàng

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chất liệu bền bỉ, chống bụi, chống nước tốt, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel Bi Vàng

  Chi tiết
  Đèn Led Dây Trang Trí Noel 5M/7M Đỏ

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel 5M/7M Đỏ

  Mã sản phẩm: KS-NHAY-DO

  Quy cách:

  Màu: Đỏ

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  - Sử dụng ngoài trời, chịu được mưa nắng. - Vỏ bóng bằng nhựa nhiều góc cạnh tạo lên điểm sáng lớn khi trang trí trên cây, tiết kiệm số bóng đèn phải sử dụng so với các loại nháy kim thông thường. - Đặc biệt có phíc cắm nối tiếp trên mỗi bộ dây và có thể cắm nối tiếp từ 50 đến 100 bộ đèn mà không tốn thêm dây điện cấp nguồn.

  Đèn Led Dây Trang Trí Noel 5M/7M Đỏ

  Chi tiết
  Chóa đèn
  Chóa Đèn KS-03

  Chóa Đèn KS-03

  Mã sản phẩm: KS-CHOADEN

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chóa Đèn KS-03

  Chi tiết
  Chóa Đèn KS-02

  Chóa Đèn KS-02

  Mã sản phẩm: KS-CHOADEN

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chóa Đèn KS-02

  Chi tiết
  Chóa Đèn KS-01

  Chóa Đèn KS-01

  Mã sản phẩm: KS-CHOADEN

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chóa Đèn KS-01

  Chi tiết
  Chóa Đèn Hoa

  Chóa Đèn Hoa

  Mã sản phẩm: KS-CHOADEN

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chóa Đèn Hoa

  Chi tiết
  Chóa Đèn KS-00

  Chóa Đèn KS-00

  Mã sản phẩm: KS-CHOADEN

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Chóa Đèn KS-00

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng
  Đèn Trụ Cổng 07

  Đèn Trụ Cổng 07

  Mã sản phẩm: KS-TRUCONG07

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Trụ Cổng 07

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng 06

  Đèn Trụ Cổng 06

  Mã sản phẩm: KS-TRUCONG06

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Trụ Cổng 06

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng 05

  Đèn Trụ Cổng 05

  Mã sản phẩm: KS-TRUCONG05

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Trụ Cổng 05

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng 04

  Đèn Trụ Cổng 04

  Mã sản phẩm: KS-TRUCONG04

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Trụ Cổng 04

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng 03

  Đèn Trụ Cổng 03

  Mã sản phẩm: KS-TRUCONG03

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Trụ Cổng 03

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng 02

  Đèn Trụ Cổng 02

  Mã sản phẩm: KS-TRUCONG2

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Trụ Cổng 02

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng 01

  Đèn Trụ Cổng 01

  Mã sản phẩm: KS-TRUCONG01

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Trụ Cổng 01

  Chi tiết
  Đèn Trụ Cổng

  Đèn Trụ Cổng

  Mã sản phẩm: KS-DEN-TRUCONG

  Quy cách:

  Màu:

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Trụ Cổng

  Chi tiết
  Đèn LED Để Bàn
  Đèn LED Để Bàn Ngà Voi Đen

  Đèn LED Để Bàn Ngà Voi Đen

  Mã sản phẩm: KS ETLED-19AT1

  Quy cách:

  Màu: Đen

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Để Bàn Ngà Voi Đen

  Chi tiết
  Đèn LED Để Bàn Ngà Voi Gỗ Nâu

  Đèn LED Để Bàn Ngà Voi Gỗ Nâu

  Mã sản phẩm: KS ETLED-19AT1

  Quy cách:

  Màu: Gỗ nâu, Đen

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Để Bàn Ngà Voi Gỗ Nâu

  Chi tiết
  Đèn LED Để Bàn Thiên Sứ Cam

  Đèn LED Để Bàn Thiên Sứ Cam

  Mã sản phẩm: KS ETLED-18BPT1

  Quy cách:

  Màu: Cam, hồng, bạc, xanh dương, xanh lá, trắng, inox

  Công suất:

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Để Bàn Thiên Sứ Cam

  Chi tiết
  Đèn Led USB

  Đèn Led USB

  Mã sản phẩm:

  Quy cách:

  Màu: Đỏ, hồng, xanh, vàng, đỏ đô

  Công suất: 1W

  Giá: 176.000 đ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led USB

  Chi tiết
  Đèn LED Để Bàn-6W-New

  Đèn LED Để Bàn-6W-New

  Mã sản phẩm:

  Quy cách:

  Màu: Xanh , đỏ, đen, bạc

  Công suất: 6W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Để Bàn-6W-New

  Chi tiết
  Đèn LED Để Bàn-10W-Xanh

  Đèn LED Để Bàn-10W-Xanh

  Mã sản phẩm:

  Quy cách:

  Màu: xanh, bạc

  Công suất: 10W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Để Bàn-10W-Xanh

  Chi tiết
  Đèn LED Để Bàn - 8W - Cam

  Đèn LED Để Bàn - 8W - Cam

  Mã sản phẩm:

  Quy cách:

  Màu: Cam

  Công suất: 8W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn LED Để Bàn - 8W - Cam

  Chi tiết
  Đèn Led Để Bàn -6W-đen

  Đèn Led Để Bàn -6W-đen

  Mã sản phẩm:

  Quy cách:

  Màu: Đen

  Công suất: 6W

  Giá: Liên hệ

  Mô tả sản phẩm:

  Đèn Led Để Bàn -6W-đen

  Chi tiết
  Tin tức nổi bật
  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng triển lãm Aeon Bình Dương 2016
  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng triển lãm Aeon Bình Dương 2016

  30/05/2015 10:15:28 AM

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng triển lãm Aeon Bình Dương 2016

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIFA HOME 2016
  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIFA HOME 2016

  30/05/2015 10:36:27 AM

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIFA HOME 2016

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIETBUILD TP. HCM 2016
  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIETBUILD TP. HCM 2016

  30/05/2015 10:42:25 AM

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIETBUILD TP. HCM 2016

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIFA HOME 2016
  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIFA HOME 2016

  31/07/2017 11:33:17 AM

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIFA HOME 2016

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIETBUILD TP. HCM 2016
  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIETBUILD TP. HCM 2016

  31/07/2017 11:57:23 AM

  Hình ảnh Quảng Thăng Chiếu Sáng tham gia triển lãm VIETBUILD TP. HCM 2016

  Video clip